Polski English Deutsch

13 lipca 2024r.

Obecnie naszą stronę przegląda 1 osoba!

ŻYCIE SZKOLNE W OBIEKTYWIE

STRONA ARCHIWALNA

SPRAWDŹ NASZĄ NOWĄ STRONĘ TUTAJ: [ZSKLESZCZEWO.PL]

Menu

         BLOG SZKOLNY !!!

Twój szczęśliwy numerek:

11

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

ESA-Edukacyjna Sieć Antysmogowa

Edukacyjna Sieć Antysmogowa

Dokumenty

Aktualne dokumenty w przedszkolu:

1. Statut Zespołu Szkół w Kleszczewie >>Pobierz<<

2. Program Wychowawczy >>Pobierz<<

3. Program Profilaktyki >>Pobierz<<

4. Upoważnienie rodzica do odbioru dziecka z placówki >>Pobierz<<

5. Procedury dotyczące bezpieczeństwa dziecka w przedszkolu.

     5.1. Procedura I Obowiązki w zakresie bezpieczeństwa dziecka w przedszkolu >>Pobierz<<

    5.2. Procedura II Przyprowadzanie dziecka do przedszkola i odbieranie go >>Pobierz<<

    5.3. Procedura III Bezpieczeństwo zabaw w ogrodzie, spacerów i wycieczek organizowanych poza              teren przedszkola >Pobierz<<

     5.4. Procedura IV Postępowanie w przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza dziecko przewlekle   
            chore
>>Pobierz<<

     5.5. Procedura V Postępowanie nauczycieli i personelu przedszkola, gdy na terenie przedszkola 
            zdarzył się nieszczęśliwy wypadek z udziałem dziecka
>>Pobierz<<

      5.6. Procedura VI Organizacja pierwszej pomocy (postępowanie w przypadku konieczności                          udzielenia piewszej pomocy wychowankom przedszkola)  >>Pobierz<<

     5.7. Procedura VII Postępowanie w przypadku stwierdzenia wszawicy w przedszkolu  >>Pobierz<<

7. Regulamin wycieczek w Zespole Szkół w Kleszczewie >>Pobierz<<

8. Nasze osiągnięcia >>Certyfikaty i dyplomy<<