Polski English Deutsch

12 czerwca 2024r.

Obecnie naszą stronę przegląda 2 osoby!

ŻYCIE SZKOLNE W OBIEKTYWIE

STRONA ARCHIWALNA

SPRAWDŹ NASZĄ NOWĄ STRONĘ TUTAJ: [ZSKLESZCZEWO.PL]

Menu

         BLOG SZKOLNY !!!

Twój szczęśliwy numerek:

11

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

ESA-Edukacyjna Sieć Antysmogowa

Edukacyjna Sieć Antysmogowa

Historia

 
Warto ją przeczytać bo te dawne czasy były bardzo ciekawe.
 
Jeśli uważasz, że ta historia powinna zawierać więcej lub mniej szczegółów -
 
Pierwsza wzmianka na temat szkoły w Kleszczewie zapisana jest w kronice w języku niemieckim i pochodzi z połowy XIX wieku. Mówi o miejscu, w którym w 1838 roku została wybudowana szkoła.
Wymienione są takie miejscowości jak: Kleszczewo, Poklatki, Nagradowice, Czerlejno, Krerowo, Wydzierżewice, Bylino.
Nazwiska: ks. Czwojdziński, prob. Brodziński - administrator i szkolny inspektor, po nim prob. Bartłomiejewski z Czerlejna, później duchowny Antoni Kiełczyński z probostwa Czerlejno, który był administratorem do 1871 roku. Po nim niezależny ksiądz prob. Dionizus Kolany, a nauczycielem w tym czasie był Józef Międzychodzki od 1838 do 1879 roku.
Następnie Adam Dybysławski (1850 - 1871). Ladislaw Józef Hellwig - urodzony w Piśmie - tak brzmią oryginalne notatki.
1listopada 1918 roku pierwsza notatka zapisana została w ojczystym języku.
Początkowo w szkole brakowało wszystkiego, a zwłaszcza polskich nauczycieli. Dzieci uczyły się popołudniami
przez nauczycieli z sąsiednich wiosek. Radość była ogromna, gdyż w murach szkoły słychać było polską mowę i śpiew.
 
 
Rok 1919/1920
 - 1maj - rozpoczęcie nauki w polskiej katolickiej szkole pod kuratelą Leona Bitnera urzędującego wcześniej w Strzyżewku powiat jarociński. Do szkoły uczęszczało 245 dzieci z Kleszczewa, Kleszczewa Dworu i Brzóstek, Nagradowic, Wydzierżewicz, Poklatek, Bylina, Bugaju.
- 23sierpień - Pierwsza polska konferencja powiatowa w Środzie. Goście: hrabia ......., starosta powiatu, ks.prob.Meissner ze Środy, p. Ku... zast.insp.pow. w Gostyniu. Tematy:
            1. "Ewaryst Estkowski, wzór polskiego nauczyciela ludowego."
            2. "Język polski podług ogólnych przepisów tymczasowych."
- 1listopad - przybycie do szkoły nowej nauczycielki Heleny Bobrzeckiej z Górek pow. Brzostów z Galicji
- 1grudzień - mianowanie pierwszym nauczycielem szkoły (kierownikiem) Władysława Józefika ze Żbika pow. Chrzanów
w Galicji.
- 7-8 luty - pierwsza polska wieczornica w szkole:
                    - słowo wstępne o Polsce,
                    - o potrzebie oświaty,
                    - pieśni patriotyczne odśpiewane na głosy przez chór kościelny,
                    - deklamacje dzieci,
                    - amatorskie występy - sztuka "Łobzowianie".
 
Rok 1921/1922
- 1styczeń - nowa nauczycielka: Gabryela Józefikowa
- 8maj - Pierwsza wycieczka:
                    "Po południu wyruszono spod szkoły, wśród śpiewów, do pobliskiego Taniborza. Na pięknej łące,
nad potokiem, w pobliżu gaju brzozowego, pod kierunkiem nauczycieli dziatwa odbyła szereg gier i zabaw. Po zabawach urządzono pochód okrężny wśród śpiewów patriotycznych przez Gowarzewo - Wydzierżewice do Kleszczewa.
- 31maj - konferencja na temat: "Programy nauki dla szkół powszechnych 7 klasowych." - wydanych przez Ministerstwo Wychowania i Oświaty w Warszawie.
- 29-30sierpień - wizyta pasterska parafii ks. biskupa Łukomskiego.
- 29listopad - zaprzysiężenie nauczycielki Gabryeli Józefikowej w obecności Dozoru szkolnego insp. Kapatczyńskiego
- 1styczeń - wystawienie przez dzieci "Jasełek" - zbiórka pieniędzy ( 9tys.marek) na "Stowarzyszenie młodzieży
w Kleszczewie"
 
 
Rok 1922/1923
- 21grudzień - konferencja okręgowa - pożegnanie insp. Kapatczyńskiego, wybranego na posła; powitanie nowego
insp. Śmigielskiego z Jarocina.
- od 17stycznia - kurs dokształcający dla młodzieży pozaszkolnej (18 osób później 28 w tym 5 dziewcząt).
 
 
Rok 1924/1925
- 31październik - omówienie rozbudowy bądź budowy nowej 5 klasowej szkoły w Kleszczewie oraz mieszkań
dla nauczycieli.
- od 10grudnia do 15kwietnia - kurs kroju i szycia dla dziewcząt prowadzony przez nauczycielkę Józefikową.
- 8luty - wieczornica i wystawienie przez dzieci IV oddziału baśni "Kopciuszek".
- 27czerwiec -wycieczka dzieci do Poznania (wozami do Paczkowa a stamtąd koleją do Poznania)
                    - modlitwa w kościele farnym,
                    - zwiedzanie: Stary Rynek, Ratusz, Ogród botaniczny, ZOO, Muzeum Wielkopolskie.
 
Rok 1926/1927
- 1październik - nowy kierownik szkoły p.Przepierski
- 3grudzień - nowe siły nauczycielskie: p.Salomea Nawrocka z Murzynowa Kościelnego i p. Ewa Kulińska ze Środy.
- 2styczeń - mianowanie nowego kierownika szkoły - p. Józefa Pochronia z Poznania
- 3maj - uroczyste obchody święta narodowego
- obchód ku czci Juliusza Słowackiego z okazji sprowadzenia jego zwłok do Polski
 
 
Rok 1927/1928
Uroczyście obchodzone w szkole i kościele święta:
- 13październik - 30rocznica śmierci Adama Asnyka -pogadanka o życiu, twórczości i działalności poety
- 4listopad - uczczenie prochów nieznanego żołnierza -odczyt
- 11listopad - 9-ta rocznica odzyskania niepodległości
- 10grudzień - Święto książki polskiej
 
 
Rok 1928/1929
- 10-11listopad - uroczyście obchodzono 10 rocznicę Odzyskania Niepodległości. W szkole rozbrzmiewały pieśni patriotyczne, hymn "Jeszcze Polska nie zginęła" i wiwaty na cześć Rzeczypospolitej Polskiej i Prezydenta Ignacego Mościckiego.
- 4marzec - wzbogacenie biblioteki uczniowskiej o 35 tomów książek sprowadzonych z Warszawy
- 23maj - wycieczka szkolna do Poznania na Powszechną Wystawę Krajową oraz do wesołego miasteczka
 
 
Rok 1930
13marzec - uzyskanie kolejnych 35 tomów książek - zakupiono je w Księgarni Szkolnej w Poznaniu.
19marzec -uroczystość szkolna z okazji imienin Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego
15maj - wycieczka do zamku w Kórniku
 
 
Z dniem 1września 1930 roku objął obowiązki kierownika 3kl. szkoły powszechnej w Kleszczewie Leon Kemnitz
z Nowejwsi Podgórnej powiat wrzesiński.
 
Była to niezwykła postać jak później historia pokazała. Dla szkoły w Kleszczewie uczynił bardzo dużo. Zginął męczeńską śmiercią podczas okupacji hitlerowskiej 22 maja 1941r., wraz z innymi 24 Polakami, najpierw ciężko pobity, później rozstrzelany w Małej Górce pow. średzki.
 
Dzięki jego poświęceniu ma rzecz edukacji i poprawy bytu socjalnego, szkołę odmalowano, dokonano remontu dachu
i poddasza, głównego wejścia szkoły, podłóg, ścian, okien, płotów, zakupu pieca, książek itp. Zadbano o teren wokół szkoły, zasadzono drzewa.
Święta obchodzono bardzo uroczyście. Śpiewano pieśni patriotyczne, organizowano wycieczki, przedstawienia, wyświetlano filmy, organizowano konferencje, spotkania tematyczne rozwijające wśród dzieci miłość do Ojczyzny
i każdego zakątka naszego kraju, wspierano finansowo np. Pomorze.
Wdrożono nowe programy do szkół powszechnych. Organizowano kursy wieczorowe.
Często wizytowano szkołę; były wizytacje inspektorów szkolnych oraz wizytacje biskupa Dymka, ks. wizytatora religii.
Organizowano rekolekcje dla dzieci szkolnych.
 
 
Nauka w szkole została zawieszona z powodu okupacji hitlerowskiej od dnia 1 września 1939roku do dnia 27 lutego 1945r.
 
W organizację szkoły po wojnie zaangażował się wójt p. Markiewicz. Nauczyciele to: Józef Wiśniewski, Józef Rembowski, p. Szałkowska,
Od 1maja 1945r obowiązki kierownika szkoły objął p. Jan Perczak.
Utworzono Radę Szkoły w składzie:
 
przewodniczący: Michał Tomkowiak - Bylin
 
z-ca przewodn.: Franciszek Kubiak - Kleszczewo
 
rendant: Stanisław Markiewicz - Kleszczewo
 
członkowie: Franciszek Maliczak - Nagradowice
               Stanisław Gawarecki - Kleszczewo
 
 
Rok 1946/1947
Szkoła staje się szkołą zbiorczą 7 klasową.
 
Rok 1948 - pierwszy wyjazd młodzieży do Teatru Wielkiego w Poznaniu na "Halkę" Moniuszki.
 
 
20lipiec 1948 - Rozpoczęcie budowy nowej szkoły!
 
19- 21czerwiec 1949 - Pierwsza daleka wycieczka od czasów istnienia szkoły do Gdyni, Gdańska, Helu i Kruszwicy.
1styczeń 1951r. - odejście kierownika Jana Perczaka.
                           Nowy kierownik: Józef Wojciechowski
 
 
7 lipiec 1954r.   -  Ostateczne ukończenie prac w nowej szkole.
 
Rok 1957 - Otwarcie w szkole Uniwersytetu Powszechnego dla pracujących.
 
Rok 1958/1959 - nowy skład grona nauczycielskiego:
                          Józef Wojciechowski - kierownik szkoły
                          Maria Jankowiak
                          Jadwiga Jankowiak
                          Wanda Drzewiecka
                          Władysław Zalewski
                          później dołączyła Wanda Francuskiewicz - opiekunka kółka fotograficznego
                          Helena Tobolska
                          Halina Mąderek
 
Rok 1960 - Zwycięstwo młodzieży ze szkoły w Kleszczewie w konkursie zorganizowanym przez Koło Łowieckie nr 100
w Poznaniu pod hasłem: "Każde dziecko przyjacielem zwierząt"- nagroda dla szkoły - telewizor "Orion".
 
Lipiec 1962 - założenie w szkole centralnego ogrzewania.

Prawie każdego roku szkoła urządzała 1- dniowe wycieczki autokarowe po ziemi wielkopolskiej i nie tylko. Zwiedzono: Kórnik, Rogalin, Ludwików, Gniezno, Kalisz, Kruszwicę, Konin, Biskupin, Ciechocinek, Toruń...
 
 
Maj 1964r. - Wycieczka na Polskie Wybrzeże - zwiedzono: w Gdyni - port, statek "Batory", statek - muzeum "Burza",
w Gdańsku - Stare Miasto i inne zabytki, Oliwę,  molo w Sopocie, w Malborku odbudowany zamek krzyżacki - muzeum.
 
Listopad 1964
 
- Pożegnanie z przeszłością - Rozbiórka starej szkoły germańskiej pod strzechą, wybudowanej w 1838 roku.
 
Czerwiec 1965 - Wspólna wycieczka dwóch szkół (Kleszczewo i Kostrzyn) do Krakowa, Wieliczki, Zakopanego.
 
Marzec 1967r. - instalacja telefonu w szkole.
 
Maj 1967r. - organizacja systematycznego dowożenia do szkoły, dzieci z Nagradowic, wozem przypominającym
wóz cygański.
 
Rok 1969 - oddanie do użytku Domu Nauczyciela, w którym zamieszkały: Alicja Kucharska, Krystyna Zięba, Czesława Nowak
 
Maj 1970 - Niebywałe wydarzenie!  Na boisku gromadzkim odbył się międzynarodowy mecz hokeja na trawie pomiędzy Polonią-Środa (Polska) a Lakomotiw - Bitun (NRD). - minimalne zwycięstwo odniosła drużyna z NRD.
 
22lipiec 1974 - w XXX rocznicę PRL oddano do użytku nowy stadion sportowy w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły.
 
Sierpień 1975 - Przekazanie traktobusu do przewozu dzieci z miejscowości, w których zamknięto szkoły filialne (Gowarzewo).
 
Skład grona nauczycieli od roku 1976: Józef Wojciechowski - dyrektor, Alicja Kowalska, Czesława Nowak, Krystyna Zięba, Władysława Woźniak, Leon Dziarski, Barbara Lesińska, Mieczysław Niemier, Krystyna Rydian.
 
Rok 1977 - Powstaje projekt rozbudowy szkoły.
 
 
Rok 1983/1984 - Uroczyste oddanie do użytku nowego skrzydła szkoły.
 
Tyle faktów opisanych zostało w kronikach szkolnych. Jesteśmy w trakcie uzupełniania brakujących informacji od roku 1977, jeśli wiesz coś więcej na ten temat i chcesz pomóc w tej sprawie PROSZĘ - NAPISZ DO NAS