Polski English Deutsch

13 lipca 2024r.

Obecnie naszą stronę przegląda 1 osoba!

ŻYCIE SZKOLNE W OBIEKTYWIE

STRONA ARCHIWALNA

SPRAWDŹ NASZĄ NOWĄ STRONĘ TUTAJ: [ZSKLESZCZEWO.PL]

Menu

         BLOG SZKOLNY !!!

Twój szczęśliwy numerek:

11

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

ESA-Edukacyjna Sieć Antysmogowa

Edukacyjna Sieć Antysmogowa

Programy nauczania

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Dyrektora Zespołu Szkół w Kleszczewie
nr 31/2019/2020 z dnia 28 sierpnia 2020r. 

            PROGRAMY NAUCZANIA ROK 2020/2021           

PRZEDSZKOLE

 

grupa

przedmiot

nazwa

nr szkolny

3 – latki 
4 – latki 
6 – latki

wychowanie przedszkolne

Planeta dzieci. Prawda, dobro, piękno w świecie wartości – program wychowania przedszkolnego, J. Wasilewska

ZS/P/01/2020

3/4 – latki 
5 – latki 

wychowanie przedszkolne

Wokół przedszkola – program wychowania przedszkolnego, E. Roszka

ZS/P/02/2020

5/6 - latki

wychowanie przedszkolne

Zbieram, poszukuję, badam – program wychowania przedszkolnego D. Dziamska, M. Buchnat

ZS/P/03/2020

3 – latki 
3/4 – latki 
4 – latki 
5 – latki

religia

Kochamy dobrego Boga – program nauczania religii dzieci w wieku przedszkolnym, J. Szpet, D. Jackowiak

ZS/P/04/2020

5/6 – latki 
6 – latki 

religia

Kocham Jezusa – Pan Jezus Nauczycielem, ks. dr P. Płaczek

ZS/P/05/2020

3 – latki 
4 – latki 
5 – latki 
6 – latki

język angielski

Program nauczania języka angielskiego.  Kurs dla początkujących grup przedszkolnych zgodny z nowa podstawą programową obowiązującą od 2017r., M. Kębłowska

ZS/P/06/2020

   SZKOŁA PODSTAWOWA

 

klasa

przedmiot

nazwa

nr szkolny

I

edukacja wczesnoszkolna wychowanie fizyczne

Elementarz odkrywców -  program nauczania–uczenia się dla I etapu kształcenia – edukacji wczesnoszkolnej, T. Janicka-Panek

ZS/SP/01/2020

II-III

edukacja wczesnoszkolna wychowanie fizyczne

Oto ja - program nauczania edukacji wczesnoszkolnej z uwzględnieniem procesów indywidualizacji w kształceniu K. Mucha, A. Stalmach-Tkacz, J. Wosionek

ZS/SP/02/2020

I-III

język angielski

Program nauczania języka angielskiego dla I etapu edukacyjnego szkoła podstawowa, klasy 1-3, zgodny z podstawą programową z dnia 14.02.2017, I. Studzińska, A. Mędela, M. Kondro, E. Piotrowska, A. Sikorska

ZS/SP/03/2020

I

religia

Bóg naszym Ojcem - Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski

ZS/SP/04/2020

II-III

religia

W drodze do wieczernika – program do nauczania religii dla klas I-III szkoły podstawowej, J. Szpet, D. Jackowiak

ZS/SP/05/2020

IV-VIII

język polski

Między nami program nauczania języka polskiego w klasach IV–VIII szkoły podstawowej, J. Piasta-Siechowicz, A. Łuczak, A. Murdzek, E. Prylińska

ZS/SP/06/2020

IV

historia

Podróże w czasie – program nauczania historii w szkole podstawowej, R. Tocha

ZS/SP/07/2020

V-VIII

historia

Program nauczania historii w klasach 4-8  szkole podstawowej Wczoraj i dziś  T. Maćkowski

ZS/SP/08/2020

IV-VI

język angielski

Program nauczania języka angielskiego zgodny z podstawą programową z dnia 14.02.2017, dla II etapu edukacyjnego, szkoła podstawowa klasy IV-VIII,  E. Piotrowska, T. Sztyber

ZS/SP/09/2020

VII-VIII

język angielski

Program nauczania języka angielskiego zgodny z podstawą programową z dnia 14.02.2017, , szkoła podstawowa klasy VII-VIII,  E. Piotrowska, T. Sztyber

ZS/SP/10/2020

VII-VIII

język niemiecki

Program nauczania języka niemieckiego dla klas VII-VIII szkoły podstawowej,
A. Jaroszewska

ZS/SP/11/2020

IV-VIII

matematyka

Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w klasach 4–8 w szkole podstawowej M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech

ZS/SP/12/2020

IV

przyroda

Program nauczania Przyroda w klasie 4, E. Gromek, E. Kłos, W. Kofta, E. Laskowska, A. Melson

ZS/SP/13/2020

IV-VII

plastyka

Program nauczania plastyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej Do dzieła, J. Lukas, K. Onak, M. Ipczyńska, N. Mrozkowiak

ZS/SP/14/2020

IV-VII

muzyka

Program nauczania muzyki w szkole podstawowej - Lekcja muzyki, M. Gromek, G. Kilbach 

ZS/SP/15/2020

IV-VI

technika

Jak to działa? – program nauczania ogólnego przedmiotu ogólnego technika w klasach 4-6 szkoły podstawowej M. Łabecka, L. Łabecki

ZS/SP/16/2020

IV-VIII

wychowanie fizyczne DZ i CH

Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej K. Warchoł

ZS/SP/17/2020

V/VI

wychowanie fizyczne CHŁ (BA)

Autorski Program Wychowania Fizycznego Wartości i aktualizacje kl. IV-VIII szkoły podstawowej, A. Romanowska

ZS/SP/18/2020

IV - VIII

informatyka

Lubię to!- program nauczania informatyki w szkole podstawowej M. Kęska

ZS/SP/19/2020

IV, VI

religia

Poznaję Boga i w Niego wierzę – program do nauczania religii dla klas IV-VI szkoły podstawowej, J. Szpet, D. Jackowiak

ZS/SP/20/2020

V

religia

Bóg poszukuje człowieka - Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski

ZS/SP/21/2020

VII-VIII

religia

Pójść za Jezusem Chrystusem – program nauczania religii dla gimnazjum, J. Szpet, D. Jackowiak

ZS/SP/22/2020

VII-VIII

chemia

Chemia Nowej Ery - program nauczania chemii w szkole podstawowej T. Kulawik, M. Litwin

ZS/SP/23/2020

V-VIII

geografia

Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej – Planeta Nowa E. Tuz, B. Dziedzic

ZS/SP/24/2020

VII

biologia

Program nauczania biologii dla II etapu edukacyjnego klasy 5-8 szkoły podstawowej,
E. Jastrzębska, E. Pyłka-Gutowska

ZS/SP/25/2020

V-VI, VIII

biologia

Program nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły podstawowej – Puls życia, A. Zdziennicka

ZS/SP/26/2020

VII

fizyka

Fizyka z plusem – program nauczania fizyki dla szkoły podstawowej (klasy 7-8), K. Hordecki, A. Ludwikowski

ZS/SP/27/2020

VIII

fizyka

Świat fizyki - program nauczania fizyki w klasach 7-8 szkoły podstawowej, B. Sagnowska

ZS/SP/28/2020

IV

wychowanie
do życia
w rodzinie

Wędrując ku dorosłości – wychowanie do życia w rodzinie - program nauczania dla klasy 4 szkoły podstawowej, Teresa Król

ZS/SP/29/2020

V

wychowanie
do życia
w rodzinie

Wędrując ku dorosłości – wychowanie do życia w rodzinie - program nauczania dla klasy 5 szkoły podstawowej, Teresa Król

ZS/SP/30/2020

VI

wychowanie
do życia
w rodzinie

Wędrując ku dorosłości – wychowanie do życia w rodzinie - program nauczania dla klasy 6 szkoły podstawowej, Teresa Król

ZS/SP/31/2020

VII

wychowanie
do życia
w rodzinie

Wędrując ku dorosłości – wychowanie do życia w rodzinie - program nauczania dla klasy 7 szkoły podstawowej, Teresa Król

ZS/SP/32/2020

VIII

wychowanie
do życia
w rodzinie

Wędrując ku dorosłości – wychowanie do życia w rodzinie - program nauczania dla klasy 8 szkoły podstawowej, Teresa Król

ZS/SP/33/2020

VIII

edukacja dla bezpieczeństwa

Żyję i działam bezpiecznie - program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej J. Słoma

ZS/SP/34/2020

VIII

WOS

Program nauczania wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej Dziś i jutro, B. Furman

ZS/SP/35/2020

VII/VIII

Doradztwo zawodowe

Program nauczania doradztwa zawodowego dla klas 7-8, K. Porębiak, A. Łuszczek

ZS/SP/36/2020