Polski English Deutsch

12 czerwca 2024r.

Obecnie naszą stronę przegląda 1 osoba!

ŻYCIE SZKOLNE W OBIEKTYWIE

STRONA ARCHIWALNA

SPRAWDŹ NASZĄ NOWĄ STRONĘ TUTAJ: [ZSKLESZCZEWO.PL]

Menu

         BLOG SZKOLNY !!!

Twój szczęśliwy numerek:

11

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

ESA-Edukacyjna Sieć Antysmogowa

Edukacyjna Sieć Antysmogowa

Sprawozdanie z działalności 2015/2016

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 3 GZ „SŁONECZNE BRACTWO” W ROKU HARCERSKIM 2015/2016

1. INFORMACJE OGÓLNE:
3 GZ „Słoneczne Bractwo” zrzesza uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej. W roku szkolnym 2015/2016 do gromady zuchowej należało 20 zuchów. Zbiórki gromady odbywały się regularnie dwa razy w miesiącu w wymiarze 4 godzin, w co drugi poniedziałek w godzinach 14:30-16:30. Gromadę zuchową prowadziła pwd. Anita Błażejewska HO (instruktor hufca Środa Wielkopolska), a funkcję przybocznej pełniła dh. Marta Majchrzycka.


2. PROGRAM:
Pierwsze zbiórki zuchowe poświęcone były punktom Prawa Zuchowego i wprowadzeniu obrzędowości gromady. Gromada zuchowa pracowała zgodnie z metodyką zuchową w podziale na szóstki, w oparciu o Prawo Zuchowe i Obietnicę Zuchową, w związku z czym zuchy poznawały harcerstwo poprzez grę i zabawę. Zuchy realizowały wiele zadań zespołowych, w tym cykle sprawnościowe (BAJARZ, DRUKARZ, KRONIKARZ, TANCERZ), samodzielnie w ramach zadań między zbiórkowych zdobywały sprawności indywidualne zgodne z ich zainteresowaniami i potrzebami, zuchy zdobywały gwiazdki zuchowe (zuch ochoczy, zuch sprawny), które pogłębiały ich stopień wtajemniczenia. Praca na zbiórkach przebiegała zgodnie z metodyką zuchową w oparciu o formy pracy: gawęda, gry i ćwiczenia, majsterka, pląsy i piosenki, prace pożyteczne, zabawa tematyczna, teatr zuchowy, zuchowy zwiad, zuchowe znaki, zwyczaje, obrzędy i tajemnice, zbiórki pierwszego miesiąca, zadania między zbiórkowe, apel zuchowy. Gromada zuchowa brała aktywny udział w życiu hufca, obchodziła uroczystości związane ze świętami Bożego Narodzenia i przekazaniem Betlejemskiego Światła Pokoju, Dnia Myśli Braterskiej, brała udział w zuchowym biwaku „STO ZABAW NA STULECIE” w Sulęcinku, realizowała zadania programowe w związku z obchodami stulecia hufca.

                                                                                                     Z zuchowym pozdrowieniem Czuj!
                                                                                                             pwd. Anita Błażejewska HO
                                                                                                                         drużynowa