Polski English Deutsch

26 lutego 2024r.

Obecnie naszą stronę przegląda 1 osoba!

ŻYCIE SZKOLNE W OBIEKTYWIE

STRONA ARCHIWALNA

SPRAWDŹ NASZĄ NOWĄ STRONĘ TUTAJ: [ZSKLESZCZEWO.PL]

Menu

         BLOG SZKOLNY !!!

Twój szczęśliwy numerek:

11

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

ESA-Edukacyjna Sieć Antysmogowa

Edukacyjna Sieć Antysmogowa

Innowacja pedagogiczna w grupie dzieci czteroletnich GUMISIE

Innowacja pedagogiczna w grupie dzieci czteroletnich „Gumisie”

„Chodzimy, skaczemy, kreski kreślimy – tak się uczymy” – elementy Edukacji przez ruch

           Celem innowacji jest nabycie przez dzieci umiejętności niezbędnych do podjęcia nauki w szkole poprzez wykorzystanie ich spontanicznego, naturalnego ruchu, w jego wszechstronnym rozwoju, w szczególności plastycznym, technicznym, artystycznym. Zajęcia  prowadzone będą w grupie dzieci czteroletnich z kontynuacją do grupy pięciolatków. Podczas projektu wykorzystana zostanie naturalna potrzeba ruchu dzieci, ich spontaniczność oraz chęć działania. Zajęcia prowadzone będą w taki sposób, aby uruchamiać jak najwięcej zmysłów a  ruch łączył się z zaplanowanym działaniem. Innowacja ma na celu doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, ćwiczenia usprawniające rękę przygotowujące do pisania, ćwiczenia w  wycinaniu oraz umiejętność swobodnego wypowiadania się, przewidywania i osiągania sukcesu. Dzieci dzięki pracy grupowej i zespołowej rozwijać będą umiejętność pracy w grupie, oraz umiejętności społeczne. Treści programowe realizowane podczas przeprowadzania innowacji zgodne będą z podstawą programową i  obejmować zagadnienia z edukacji matematycznej, językowej, przyrodniczej, patriotycznej, muzycznej i plastycznej. Dzieci poznają różne techniki i formy pracy. Podejmować będą samodzielne decyzje oraz przeprowadzać eksperymenty. Ponieważ innowacja zakłada prowadzenie zajęć zawierających elementy Edukacji przez ruch , ta forma pracy przeplatać się będzie z innymi, nie będzie stanowić głównego i jedynego systemu pracy, zajęcia przeprowadzane będą minimum raz w tygodniu. Materiał używany do pracy z dziećmi nie powoduje męczliwości ręki, dzięki czemu chętniej i dłużej pracują  (pastele, farby rozprowadzane za pomocą dłoni, grubych pędzli, oraz innych przyrządów, miękkie plasteliny oraz masy plastyczne itp.). Wszystkie działania, kreślenie znaków grafomotorycznych, wycinanie składanie papieru itp.  mają na celu przygotowanie ich do roli ucznia.